MOVING YOUR Business >>

Med Industri 4.0 foregår udviklingen i et hæsblæsende tempo, der hver dag rykker ved grænserne for, hvad der er muligt. Det kræver en enorm fleksibilitet og ikke mindst viljen og evne til at flytte sig som virksomhed.

SOFTWARE SOLUTIONS & SITE SERVICES

Industrial automation

Installation

commissioning

optimization

service

Høj faglighed og høj kvalitet uafhængigt af projektets omfang.

>Proaktivt
>Agilt
>Resultatskabenden

Moving your business 
– løsninger der er bedre 
end i går

Hos NewEngineering udvikler vi software til automationsløsninger og varetager montage- og installation af produktionsudstyr til industrien.

Vi er et teknisk konsulenthus til industrien. Vi leverer kompetencer, kvalificeret arbejdskraft og ressourcer til industrien og opererer inden for to forretningsområder:

Software Solutions & Site Services.
I Software Solutions udvikler vi software til automationsløsninger til industrien og kan være med helt fra idé- og designfasen til implementering og den endelige overlevering til slutkunde.Vi er også med, når grænserne for optimering af de forskellige løsninger skal flyttes.

I Site Services varetager vi de forskellige montage- og installationsopgaver af maskiner og produktionsudstyr. Vi kan være med fra for-montage af udstyret til FAT (Factory Acceptance TEST og til idrifttagningen af produktionsudstyret og SAT
(Site Acceptance Test).

Vi sikrer en succesfuld aflevering hos slutkunden og finder en stor tilfredsstillelse i at hjælpe vores kunder med gode løsninger, der virker.

Velkommen til New-Engineering